Då det gäller tryckerier väljer vi främst att samarbete med certifierade tryckerier med tydlig miljöprofil. Självfallet kan du som kund påverka det valet om du av någon anledning vill det.
För egen del har vi infört miljöledningssystem enligt ISO 14001 och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. Vi informerar gärna om vilka miljö- och kvalitetsaspekter vi prioriterar.