Då det gäller tryckerier väljer vi främst att samarbete med certifierade tryckerier med tydlig miljöprofil. Självfallet kan du som kund påverka det valet om du av någon anledning vill det.