ByaTryck AB, har varit verksamt sedan 1994. År 2021 avvecklades aktiebolaget och verksamheten bedrivs numera som enskild firma.
Verksamheten bedrivs i Vuollerim.
Marknaden för den grafiska verksamheten är kommuner, företag, organisationer och föreningar i hela landet. Inom verksamhetsområdet finns ett stort antal reklambyråer och fullservice-tryckerier. Flera av dessa är våra samarbetspartners.

Vision
ByaTryck ska vara ett flexibelt tjänsteföretag som med brett kunnande och personligt bemötande ska producera mesta möjliga kundnyttan.

Affärsidé
ByaTryck ska framhäva sina uppdragsgivares profil med kunnande, kreativitet och förmåga att spegla kundens särart.

Offert
Vill du ha en offert från oss är det alltid bra om vi talas vid eftersom vi då har möjlighet att ställa frågor. Ring oss på telefon 070-285 58 64.

Teknisk information
Vi arbetar i PC-miljö i programvaror som ex.vis Adobes InDesign, Photoshop samt Illustrator. När så behövs utför vi scanningsarbete med en professionell A3+ scanner från CreoScitex (Eversmart jazz+).
Om du har eget bildmaterial som ska användas ska det hålla en upplösning om minst 300 dpi i 100 % storlek och helst levereras i RGB-läge om det är digitala bilder. Skickar ni påsiktsbilder eller dia ser vi till att det blir rätt. Vi kan inte ansvara för kvaliteten för digitalt inlämnat material men är noggranna med att genast påpeka ifall det inte håller kvalitetsmässigt.

Textmaterialet lämnas i första hand som Word-dokument.

Pdf-format använder vi både som korrektur till kund men även som tryckoriginal till tryckeriet. Det fungerar smidigt. Kan du inte se pdf-filer i din dator kan du gratis ladda hem Adobe Acrobat Reader från www.adobe.se.